GE Healthcare FAQ w zakresie czyszczenia i dezynfekcji

GE Healthcare FAQ w zakresie czyszczenia i dezynfekcji

 

Ważne jest przestrzeganie określonych lokalnych protokołów kontroli zakażeń w placówce/miejscu, poniższe informacje nie zastępują protokołów kontroli zakażeń w placówce opieki zdrowotnej.

 1. Czy GE Healthcare ma stronę internetową z informacjami na temat czyszczenia i dezynfekcji

Dostępna jest tutaj dla większości urządzeń: https://cleaning.gehealthcare.com/
Głowice ultradźwiękowe można znaleźć tutaj lub poprzez link do tej strony z powyższej strony:

https://www.gehealthcare.com/…/ultra…/ultrasound-transducers

Uwaga – może być konieczne wyczyszczenie pamięci podręcznej w przeglądarce internetowej, jeśli wcześniej uzyskiwałeś dostęp do tej witryny, aby mieć pewność, że masz najbardziej aktualne informacje.

 1. Co to znaczy kiedy GE Healthcare mówi, że dokonał oceny środków czyszczących?

Środki czyszczące wymienione w instrukcjach obsługi produktów GE Healthcare i na stronie internetowej GE Healthcare to te, w przypadku których GE Healthcare przeprowadziło testy w celu wykazania, że nie uszkadzają naszych produktów po wielokrotnym czyszczeniu.

 1. Co się stanie, jeśli użyję środka czyszczącego, który nie został oceniony lub nie przeszedł testu zgodności materiałowej?

Lista środków czyszczących określa, które środki zostały ocenione pod kątem zgodności czyszczenia z materiałami stosowanymi w naszych produktach. Środki czyszczące, które nie zostały ocenione lub nie przeszły testu zgodności materiałowej, mogą mieć nieznany lub szkodliwy wpływ, jeśli zostaną zastosowane na powierzchniach urządzeń. Oddziaływania mogą obejmować pogorszenie działania kosmetycznego lub funkcjonalnego, uszkodzenie powierzchni lub etykiet urządzenia, powodując natychmiastową awarię sprzętu lub nawet powodując utajone awarie w dłuższym okresie.

 1. Czy GE Healthcare ocenia środki czyszczące pod kątem skuteczności w przypadku SARS-CoV-2?

Firma GE Healthcare nie przetestowała żadnych środków czyszczących pod kątem skuteczności dezynfekcji przeciwko ciężkiemu ostremu zespołowi oddechowemu wywołanemu koronawirusem 2 (SARS-CoV-2), nowym rodzajem wirusa, który powoduje COVID-19. Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) opublikowała listę środków dezynfekujących, które wg niej są skuteczne w stosowaniu przeciwko SARS-CoV2. Firma GE Healthcare porównała środki dezynfekujące z listy EPA ze środkami czyszczącymi wymienionymi w naszych instrukcjach obsługi produktu, które zostały poddane testom zgodności z naszymi produktami. Lista odsyłaczy znajduje się na naszej stronie internetowej https://cleaning.gehealthcare.com/. Użytkownicy powinni postępować zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta środka czyszczącego podczas używania tych środków dezynfekujących do czyszczenia produktów GE Healthcare.

 1. Gdzie powinienem znaleźć więcej informacji związanych z czyszczeniem i dezynfekcją SARS-CoV-2?

Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi, aby uzyskać instrukcje dotyczące czyszczenia produktów GE Healthcare i skonsultuj się z GE Witryna kompatybilności opieki zdrowotnej pod adresem https://cleaning.gehealthcare.com.Sytuacja dotycząca SARS-CoV-2 i COVID-19 szybko ewoluuje. Codziennie zbierane są nowe informacje, możesz znaleźć dodatkowe informacje na następujących stronach internetowych:

 • WHO:

https://www.who.int/health-topics/coronavirus https://www.who.int/infection-prevent…/…/decontamination/en/

 • US CDC:

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html…

https://www.cdc.gov/…/organizati…/cleaning-disinfection.html https://www.cdc.gov/…/infectio…/control-recommendations.html

 1. Jak znaleźć właściwą instrukcję obsługi produktu?

Możesz uzyskać dostęp do informacji o instrukcji obsługi na stronie internetowej:
https://customer-doc.cloud.gehealthcare.com/#/cdp/dashboard

 1. Moje urządzenie GE Healthcare nie jest wymienione na stronie internetowej firmy GE Healthcare. Co powinienem zrobić?

Witryna GE Healthcare jest rutynowo aktualizowana. Ponadto instrukcja użytkownika produktu zawiera środki czyszczące, które firma GE Healthcare oceniła pod kątem kompatybilności materiałowej z urządzeniem. Zalecamy również zapoznanie się z instrukcją obsługi w celu uzyskania instrukcji czyszczenia.

 1. Jak mogę czyścić i dezynfekować akcesoria do mojego urządzenia GE Healthcare?

Należy jedynie czyścić i dezynfekować akcesoria przeznaczone do wielokrotnego użytku. GE Healthcare zaleca zapoznanie się z instrukcją obsługi producenta lub skontaktowanie się z producentem akcesoriów w celu uzyskania instrukcji czyszczenia i dezynfekcji.

 1. Nie ma środków dezynfekujących, które EPA określiła jako skuteczne przeciwko SARS-CoV-2 dla mojego urządzenia wymienionego na Państwa stronie internetowej, co powinienem zrobić?

Instrukcja użytkownika produktu zawiera środki czyszczące, które firma GE Healthcare oceniła pod kątem kompatybilności materiałowej z urządzeniem. Zalecamy również zapoznanie się z instrukcją obsługi w celu uzyskania instrukcji czyszczenia.

GE Healthcare przestrzega przed stosowaniem środków czyszczących, które nie zostały ocenione. Środki czyszczące, które nie zostały ocenione lub nie przeszły testu zgodności materiałów, mogą mieć nieznany lub szkodliwy wpływ na powierzchnie urządzeń. Zastosowanie środków czyszczących, które nie zostały ocenione, może pogorszyć działanie kosmetyczne lub funkcjonalne, uszkodzić powierzchnie lub etykiety urządzenia, spowodować natychmiastową awarię sprzętu, a nawet spowodować ukryte awarie w dłuższym okresie.

GE Healthcare monitoruje stronę internetową EPA, a także inne zasoby zewnętrzne związane ze skutecznością środków czyszczących w SARS-CoV-2 i będzie aktualizować witrynę kompatybilności GE Healthcare, gdy dostępne będą dodatkowe informacje.

 1. Co się stanie, jeśli mieszkam poza Stanami Zjednoczonymi i nie mam w moim kraju żadnego ze środków dezynfekujących, które EPA uznała za skuteczne przeciwko SARS-CoV-2?

W tej chwili GE Healthcare nie zna żadnej agencji rządowej na szczeblu międzynarodowym lub krajowym, która opublikowałaby listę podobną do tej opublikowanej przez US EPA. GE Healthcare monitoruje stronę internetową EPA, a także inne zasoby zewnętrzne związane ze skutecznością środków czyszczących w SARS-CoV-2 i będzie aktualizować witrynę kompatybilności GE Healthcare, gdy dostępne będą dodatkowe informacje.

Dostępne są również dodatkowe referencje, na przykład amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) zapewnia instrukcje dotyczące czyszczenia powierzchni do stosowania podczas tej pandemii COVID-19: https://www.cdc.gov/…/organizati…/cleaning-disinfection.html

Uwaga – są to tylko instrukcje czyszczenia powierzchni, w przypadku urządzeń do znieczulenia i do respiracji należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia dotyczącą czyszczenia wewnętrznego i dezynfekcji.

Instrukcja użytkownika produktu zawiera środki czyszczące, które firma GE Healthcare oceniła pod kątem kompatybilności materiałowej z urządzeniem. Zalecamy również zapoznanie się z instrukcją obsługi w celu uzyskania instrukcji czyszczenia. GE Healthcare przestrzega przed stosowaniem środków czyszczących, które nie zostały ocenione. Środki czyszczące, które nie zostały ocenione lub nie przeszły testu zgodności materiałów, mogą mieć nieznany lub szkodliwy wpływ na powierzchnie urządzeń. Zastosowanie środków czyszczących, które nie zostały ocenione, może pogorszyć działanie kosmetyczne lub funkcjonalne, uszkodzić powierzchnie lub etykiety urządzenia, spowodować natychmiastową awarię sprzętu, a nawet spowodować ukryte awarie w dłuższym okresie.

 1. Co się stanie, jeśli zapasy środków dezynfekujących, które EPA określiła jako skuteczne przeciwko SARS-CoV-2, zostały wyczerpane?

Instrukcja użytkownika produktu zawiera środki czyszczące, które firma GE Healthcare oceniła pod kątem kompatybilności materiałowej z urządzeniem. Zalecamy również zapoznanie się z instrukcją obsługi w celu uzyskania instrukcji czyszczenia.

Dostępne są również dodatkowe referencje, na przykład amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) zapewnia instrukcje dotyczące czyszczenia powierzchni do stosowania podczas tej pandemii COVID-19: https://www.cdc.gov/…/organizati…/cleaning-disinfection.html

Uwaga – są to tylko instrukcje czyszczenia powierzchni, w przypadku urządzeń do znieczulenia i do respiracji należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia dotyczącą czyszczenia wewnętrznego i dezynfekcji.

GE Healthcare przestrzega przed stosowaniem środków czyszczących, które nie zostały ocenione. Środki czyszczące, które nie zostały ocenione lub nie przeszły testu zgodności materiałów, mogą mieć nieznany lub szkodliwy wpływ na powierzchnie urządzeń. Zastosowanie środków czyszczących, które nie zostały ocenione, może pogorszyć działanie kosmetyczne lub funkcjonalne, uszkodzić powierzchnie lub etykiety urządzenia, spowodować natychmiastową awarię sprzętu, a nawet spowodować ukryte awarie w dłuższym okresie. GE Healthcare monitoruje stronę internetową EPA, a także inne zasoby zewnętrzne związane ze skutecznością środków czyszczących w SARS-CoV-2 i aktualizuje stronę internetową GE Healthcare dotyczącą czyszczenia i dezynfekcji, gdy dostępne będą dodatkowe informacje.

 1. Czy wentylatory urządzeń medycznych mogą rozprzestrzeniać SARS-CoV-2?

Większość urządzeń elektronicznych wykorzystuje wentylatory do wciągania powietrza do systemu w celu chłodzenia komponentów elektronicznych. Wiele urządzeń elektronicznych wykorzystuje również filtry, aby zapobiec dostawaniu się kurzu, kłaczków i podobnych cząstek do systemu, ale filtry te mogą nie mieć na celu blokowania określonego patogenu. Nie mamy obecnie danych dotyczących rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 w oparciu o wentylatory lub ruch powietrza.

 1. Jak długo nowy koronawirus przetrwa na powierzchniach?

Proszę odnieść się do najnowszych publikacji organów naukowych dotyczących tych danych, biorąc pod uwagę, że często pojawiają się nowe informacje. Na przykład Narodowe Instytuty Zdrowia (NIH) i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowały pewne informacje na temat przeżywalności SARS-CoV-2 na powierzchniach.

 1. Czy urządzenie GE Healthcare (np. Skaner ultradźwiękowy i sondy, mobilne urządzenie rentgenowskie itp.) Można dezynfekować do bezpiecznego poziomu po ekspozycji na SARS-CoV-2?

Firma GE Healthcare nie przetestowała żadnych środków czyszczących pod kątem skuteczności dezynfekcji przeciwko ciężkiemu ostremu zespołowi oddechowemu wywołanemu koronawirusem 2 (SARS-CoV-2), nowym rodzajem wirusa, który powoduje COVID-19. Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) opublikowała listę środków dezynfekujących, które wg niej są skuteczne w stosowaniu przeciwko SARS-CoV2. Firma GE Healthcare porównała środki dezynfekujące z listy EPA ze środkami czyszczącymi wymienionymi w naszych instrukcjach obsługi produktu, które zostały poddane testom zgodności z naszymi produktami. Lista odsyłaczy znajduje się na naszej stronie internetowej https://cleaning.gehealthcare.com/. Użytkownicy powinni postępować zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta środka czyszczącego podczas używania tych środków dezynfekujących do czyszczenia produktów GE Healthcare.

 1. Czy patogeny mogą dostać się do wyrobu medycznego i wydostać na zewnątrz?

Niektóre urządzenia są uszczelnione i mogą zapobiegać wnikaniu patogenów. Jednak większość urządzeń elektronicznych ma ścieżki chłodzenia, które mogą obejmować wentylatory. Dlatego patogeny mogą dostać się do urządzenia i wydostać się. Filtry przeciwpyłowe są obecne w większości urządzeń elektronicznych i są zaprojektowane wyłącznie w celu odfiltrowywania cząstek pyłu.

 1. Czy mogę wyczyścić i ponownie użyć filtra powietrza w urządzeniu medycznym?

Aby uzyskać instrukcje serwisowania filtrów, należy zapoznać się z instrukcją obsługi produktu. Jeśli dostępny jest nowy filtr, najlepszą opcją jest usunięcie potencjalnie zanieczyszczonego filtra, gdy zostanie zatkany, i zastąpienie go nowym filtrem.

 1. Czy filtr HEPA powinien być dopasowany i umieszczony nad filtrem przeciwpyłowym w celu zmniejszenia zanieczyszczenia urządzenia medycznego?

Nie. Jest wysoce prawdopodobne, że zrobienie tego zmniejszy wystarczający przepływ powietrza i spowoduje przegrzanie urządzenia, co może prowadzić do utraty funkcji (np. obrazowanie podczas zabiegu). Większość urządzeń elektronicznych nie ma szczelnych kanałów wlotowych.

 1. Czy mogę owinąć urządzenie medyczne plastikiem, aby zmniejszyć ewentualne zanieczyszczenia?

Nie. Tworzywo sztuczne zatrzyma powietrze i zmniejszy przepływ powietrza i może doprowadzić do przegrzania urządzeń elektronicznych, co może prowadzić do utraty funkcji (np. Obrazowanie podczas zabiegu). Niektóre urządzenia (np. Systemy ultradźwiękowe, stoły dla pacjentów itp.) Mogą być owinięte w półprzepuszczalne fartuchy lub zasłony, które mogłyby zapewnić dodatkową ochronę przed dużymi kroplami lub zanieczyszczeniem.

 1. Czy powinienem używać jednorazowych osłon głowic, aby zapobiec transmisji SARS-CoV-2?

Używanie jednorazowych osłon może poprawić kontrolę infekcji. Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami czyszczenia zawartymi w instrukcji obsługi urządzenia.

 1. Nie widziałem żadnych produktów MRI na Państwa stronie internetowej, jakie informacje możecie Państwo podać?

Witryna GE Healthcare jest rutynowo aktualizowana. Ponadto instrukcja użytkownika produktu zawiera środki czyszczące, które firma GE Healthcare oceniła pod kątem kompatybilności materiałowej z urządzeniem. Zalecamy również zapoznanie się z instrukcją obsługi w celu uzyskania instrukcji czyszczenia. Poniżej znajduje się kilka informacji związanych ze środkami czyszczącymi, które zostały ocenione pod kątem zgodności materiałowej dla produktów GE Healthcare MR.

 1. Czy są jakieś dodatkowe środki ochrony osobistej do kontroli infekcji, które powinienem rozważyć?

Ważne jest, aby postępować zgodnie z określonymi protokołami kontroli infekcji lokalnych obiektów / lokalizacji. CDC opublikowało również niektóre Zalecenia dotyczące czyszczenia i dezynfekcji środowiska, które można znaleźć tutaj:

https://www.cdc.gov/…/organizati…/cleaning-disinfection.html

Uwaga – aby zapoznać się z wszelkimi środkami ochrony osobistej związanymi z tym środkiem czyszczącym, zapoznaj się z kartą charakterystyki bezpieczeństwa producenta środka czyszczącego.