Mariola Ropacka-Lesiak

jest członkiem zarządu Sekcji Ultrasonografii oraz Terapii Płodu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Jest autorem ponad 300 publikacji naukowych w czasopismach polskich oraz zagranicznych oraz ponad 60 rozdziałów w publikacjach książkowych. W 2006 otrzymała nagrodę Rektora AM w Poznaniu za osiągnięcia naukowe. Jest pasjonatką diagnostyki ultrasonograficznej oraz terapii wewnątrzmacicznej. Główne zainteresowania obejmują problematykę związaną z echokardiografią płodową, diagnostyką zaburzeń hemodynamicznych w ciąży wielopłodowej, monitorowaniem stanu płodów w ciąży powikłanej IUGR oraz oceną nieprawidłowej implantacji łożyska.