Marzena Dębska

to absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, która praktyki studenckie odbyła w Portugalii, a staż podyplomowy w warszawskiej Klinice Położnictwa i Ginekologii. Jest specjalistą położnictwa i ginekologii oraz specjalistą perinatologii. W 2007 roku obroniła pracę doktorską pt. „Skuteczność i bezpieczeństwo metod stosowanych w diagnostyce i terapii alloimmunologicznej małopłytkowości płodu”. Uczestniczyła w wielu stażach naukowych o tematyce kardiologicznej, które poruszały zagadnienia związane z zaburzeniami krzepnięcia u ciężarnych, chorób żylnych czy wewnątrzmacicznych zabiegów kardiologicznych. Potwierdzeniem nabytych umiejętności są uzyskane certyfikaty polskie i zagraniczne oraz zasiadanie, a od 2016 roku przewodniczenie, Zarządowi Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. W 2017 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego.