Małgorzata Świątkowska-Freund

jest specjalistą położnictwa i ginekologii oraz specjalistą perinatologii z 25-letnim stażem pracy. Ukończyła Akademię Medyczną w Gdańsku, uzyskując tytuł doktora nauk medycznych, a w 2012 roku miano doktora habilitowanego. Jako profesor nadzwyczajny jest obecnie zatrudniona na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie pracuje już od 1995 roku. Posiada duże doświadczenie dydaktyczne, prowadząc zajęcia ze studentami, lekarzami odbywającymi staże specjalizacyjne, kursy oraz indywidualne szkolenia w zakresie ultrasonografii. Jest Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie perinatologii.